معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه از ایجاد غسلخانه جدید ویژه مواقع بحرانی در آرامستان این شهر خبر داد.