معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در رابطه با طرح اجباری پلاک کوبی و بیمه دام سبک و سنگین گفت: با هدف هویت دار کردن دام و اجرای برنامه‌های اصلاح نژادی، طرح پلاک کوبی دام در استان از ابتدای سال جاری آغاز شده ‌است