معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری آذربایجان‌غربی گفت: در سفر قبلی ریاست‌جمهوری به آذربایجان‌غربی ۳۸ طرح در بخش خصوصی مورد تصویب قرار گرفته بود که از این تعداد ۱۱ پروژه متقاضی نداشت، ۱۵ پروژه انجام شد، پنج پروژه در حال انجام و ۶ پروژه درحال مطالعه بوده و به طور کلی ۶۰ درصد طرح‌های مصوب ...