معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی گفت: 40 هزار نشاء گیاه دارویی استویا از طریق کشت بافت در مرکز کشت بافت جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی در سال جاری تولید شد.