به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس دومین جلسه سیزدهمین دوره ارتقاء قاریان ممتاز قرآن کریم، با رعایت تدابیر بهداشتی، به صورت نیمه حضوری و مجازی و با برقراری تعامل دوسویه و برخط با قاریان شرکت‌کننده، به میزبانی شورای عالی قرآن برگزار شد. در این جلسه ارتقاء که با دبیری محمودرضا ...