به گزارش فاطر۲۴ ، همایون هاشمی، در خصوص عدم اجرای قانون جامع حمایت از معلولان، گفت: معمولا نمایندگان و ذینفعان برای کارشناسی، مطالعه و تهیه یک قانون، ماه‌ها و سال‌ها زمان صرف می‌کنند تا یک ظرفیت قانونی بسیار خوب برای کشور ایجاد شود و لازمه آن هم این است که به صورت کامل اجرایی شود، در […]