سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق، فرصت بسیار مناسبی را جهت بازخوانی نقشه ایالات متحده آمریکا در قبال دو کشور همسایه مهیا ساخته است.وجه مشترک تهران و بغداد، وجود دشمنی مشترک به نام واشنگتن است.