پیش از دیدار مقابل کویت با سلام نظامی ملی‌پوشان هندبال به پرچم ایران صحنه ای جذاب در سالن سعد عبدالله توسط ملی پوشان رقم زده شد .