معاون فرماندار شوط گفت: ۳۰۰ نفر از مردم شهرستان شوط به مناطق عملیاتی شمالغرب استان اعزام می شوند.