آمارها نشان می‌دهد که پیش از الحاق دو شهر آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، صادرات ۴٫۵برابر واردات بوده اما از سال۹۳ و پس از این الحاق، به دلیل وجود جمعیت شهری و روستایی مصرف کالاهای خارجی در این منطقه افزایش یافته و «نسبت صادرات به واردات» با کاهش شدیدی همراه بوده است