نماینده‌ی سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مهم‌ترین صحنه‌ی اعمال نظر مردم در جمهوری اسلامی عرصه‌ی انتخابات است. مردم به کسانی رای دهند که خود اهل درد و پیگیر درمان باشند و چشم به دست بیگانه ندوخته باشند.