آیت الله العظمی مکارم شیرازی در بیانیه‌ای نسبت به مسائل جاری کشور واکنش نشان داد و گفت: تیم اقتصادی دولت ضعیف است، چرا تیم اقتصادی عوض نمی شود؟ مردم از دستگاه قضایی نیز به شدت شکایت دارند و می گویند اگر قضات با قاطعیت و شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند، این جرثومه‌های فساد به سرعت برچیده ...