مسئول موسیقی کانون موسیقی حوزه هنری آذربایجان‌غربی گفت: موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه تنها مکتبی در این حوزه بوده که اصالت ذاتیش را حفظ کرده است.