روزنامه دولتی «تیشرین» سوریه روز جمعه ۱۵ شهریور ۹۸ گزارش داد، شرکت بین المللی «فناوری آموزشی سوریه» توافقی را با شرکت «صنایع برق و الکترونیک نوین» جهت تولید نیروگاه تجدیدپذیر برق در منطقه‌ای در بین حمص و حسیاء با ظرفیت تولید اولیه ۵ مگاوات، امضا کرد.