به گزارش فاطر ۲۴ ، در دومین روز از هفته دولت گاز رسانی به ۱۱ روستای بهلول آباد، پورناک، پیله سوار، تپه باشی، آقا میر کندی، علینظر، قوطان، اروج محمد، پناه کندی، ساختمان، ملاکندی و قره جالو صورت گرفت. این طرح در مسافتی به طول ۸۰ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۴۰هزار میلیون ریال به […]