یکی از مادران دانشجویان آسیب دیده در حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد با بغض می‌گوید: «معجزه شده، واقعا معجزه شده، پسرم بالاخره به هوش آمد، باورتان می‌شود...؟»