در بررسی‌های به‌عمل‌آمده  مشخص گردید برخی از این وب‌سایت‌ها به دلیل استفاده از میزبان‌های خارجی دچار مشکل شده‌اند . در این بررسی این با این سؤال روبرو می‌شویم که چرا میزبانی برخی از وب‌سایت‌های حساس کشور  باید بر عهده میزبان‌های خارجی باشد .