منصور امینی فعال فرهنگی و مسؤول سازمان سراج نسبت به بستن صفحات مجازی ایرانی ها در توئیتر و اینستاگرام واکنش نشان داد.