مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: مالیات وصولی در استان طی نیمه نخست امسال از پنج‌هزار میلیارد ریال فراتر رفت و به پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسید.