مقامات آمریکا شرایطی را برای فروش سامانه موشکی پاتریوت به ترکیه در نظر گرفته‌اند که برای مقامات آنکارا مطلوب نیست.