به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مجتبی زارعی رییس سازمان بسیج اساتید دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در گردهمایی انتخاباتی اقشار بسیج مازندران که با موضوع “بررسی زیسته دولت های تکنوکرات – لیبرال ها در ایران” برگزار شد، گفت: دولت های چهارگانه تکنوکرات- لیبرال در ...