به گزارش خبرنگار مهر، نازنین ملایی نماینده ایران در بازیهای المپیک در بخشی از مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی با انتقاد از پاداش های در نظر گرفته شده برای مسابقات گفت: ما بازیهای آسیایی را پیش رو داریم. مبالغی به عنوان پاداش برای ورزشکاران در نظر گرفته شده است که در نهایت به جای سکه پاداش […]