به گزارش خبرگزاری فارس، حمزه مرادی‌ بهرام یکی از فهرست نویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اعلام این خبر در توضیح این نسخه گفت: یکی از قدیمی‌ترین دیوان امیرخسرو دهلوی شاعر پارسی گوی هندی در کتابخانه ملی ایران موجود است. وی ادامه داد: این نسخه به شماره بازیابی ۱۵۷۷۵ در کتابخانه نگهداری ...