عصر امروز ۱۸ دی ماه تجمع انقلابیون در حمایت از سیلی اول سپاه به تروریستها در ارومیه برگزار شد.