سخنگوی شورای نگهبان: پاسداری از حق الناس وظیفه ناظرین شورای نگهبان است.