طرح جامع پایانه مرزی رازی در استان آذربایجان‌غربی در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد.