گهگاه خبرهای ناخوشایندی از محافل خصوصی درباره والیبال ارومیه به بیرون درز می کرد که بالاخره با مصوبه شورای شهر انحلال باشگاه شهرداری رنگ واقعیت به خود گرفت.