سامانه کشف و ردگیری ریز پرنده ها که توسط بسیجیان ارومیه‌ای ساخته شده، با حضور فرمانده کل ارتش رونمایی شد.