سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع ایران از آماده‌سازی مراحل اولیه ماهواره‌بر سیمرغ برای پرتاب ماهواره ظفر در سایت فنی پایگاه فضایی امام خمینی خبر داد.