معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش بانک‌ها در اقتصاد گفت: پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال، بسته‌های حمایتی، کمک به صادرات غیرنفتی، تسهیلات حمایت از کسب و کارهای آسیب دیرتر از کرونا از جمله اولویت‌های سیستم بانکی در سال‌جاری است.