مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی گفت: در روزهای اخیر با شیوع کرونا ویروس، نیازهای عموم در این حوزه متفاوت شده و در مقایسه خریدهای اینترنتی و تجارت الکترونیک در سطح استان ۱۳۰ درصد افزایش داشته که نشان از پیاده سازی برنامه‌های هوشمندسازی در استان است.