اکران مردمی فیلم سینمایی منطقه پرواز با حضور کارگردان و بازیگران فیلم در سینما آزادی ارومیه برگزار شد.