ویدئو زیر واکنش ایران در موضوع ویروس کرونا را بررسی می‌کند و این سوال را می پرسد که آیا مواجهه ایران با کرونا سیاسی بوده؟