به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، در پی انتشار فراخوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای «جایزه کتاب ماه و سال» انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان نسبت به این فراخوان اعتراض کرد. بر اساس این گزارش، در بندی از این فراخوان آمده است: دبیرخانه این جایزه، آثار ارسالی را در ۴ ...