وزیر بهداشت از ورود نهادهای امنیتی به پرونده کیک‌های آلوده خبر داد.