رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی پروژه های نیروگاه برق سردشت و دو تصفیه خانه آب بهداشتی در آذربایجان غربی برای بهره برداری، گفت: مجموعا در این چند پروژه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار صورت گرفته است که هر کدام از آنها امتیازات خاصی از نظر سطح استفاده مردم دارند.