امروز کلنگ زنی بزرگترین پروژه شهرداری مهاباد در سال جاری، با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان انجام گرفت.