ایشان اضافه نمودند : دکتر فرهاد حیات که به کرونا مبتلا و بستری شده بود، هم اکنون در صحت کامل بوده و مشغول طبابت است.