تعداد پناه‌جویان غیرقانونی در ایالات‌متحده در چند ماه گذشته از مرز ۵۰.۰۰۰ نفر گذشته است و نیازمند تخصیص بودجه بیشتری برای پرداخت هزینه‌های نگهداری و جابجایی آن‌ها است.