عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نشر تعدادی کلیپ در فضای مجازی در خصوص استفاده از پنبه به جای گوشت در حلیم قابل تایید نیست و بیشتر به قصد ایجاد نگرانی در مردم منتشر می‌شود. خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر این تخلف به دست ما نرسیده است.