رئیس قوه قضاییه گفت: بیانیه گام دوم رهبری، جامع‌ترین نسخه انقلاب اسلامی است. یکی از مهم‌ترین محورهای گام دوم، علم، فناوری و عدالت است.