به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ابتدای این نشست روند آماده سازی تیمهای ملی اعزامی به بازیهای المپیک توکیو مورد بررسی قرار گرفت سپس دکتر کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک گزارشی از عملکرد کمیته و وضعیت موجود به اعضای هیات اجرایی ارائه کرد و پس از […]