گروه سیاسی خبرگزاری فارس: نخستین مناظره هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری شنبه هفته جاری ۱۵ خرداد ماه از رسانه ملی برگزار شد و با اینکه انتظار این بود نامزدهای انتخاباتی در مناظره نخست دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را بیان کنند، حواشی‌ها، بگو و مگو ها و حتی اتهام‌زنی‌ها بر متن غلبه پیدا کرد. ...