با وجود تلاش های ایالات متحده برای ایجاد سازکاری نظامند در جهت اجرای دقیق تحریم های این کشور، تبلیغات گسترده در خصوص امکان پذیر نبودن دور زدن این تحریم ها و ایجاد نهادی همچون "افک" با بودجه های کلان، همچنان امکان دور زدن آن ها وجود دارد.