فریلنسرینگ اصطلاحی است که در آن یک نفر، بدون آن که به سازمان یا کسب و کار و شرکت مشخصی متعهد شود، فعالیت حرفه‌ای و تخصصی خود را برای مجموعه‌های مختلف انجام می‌دهد.