حجت الالسام شوقی گفت: به منظور حامی یابی برای ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان‌غربی، طرح پویش حامیان فرهنگی با شعار« هر فرهنگی یک حامی» در استان اجرا‌ ‌می‌شود.