راه‌اندازی پویش مباهله در فضای مجازی در آذربایجان‌غربی به همت موسسه عترت بوتراب برگزار می‌شود.این حرکت نمادین با هدف گرامیداشت و توجه به واقعه غدیر خم و مباهله آغاز شده است .