به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هفتمین شماره «پژوهش نامه» این مرکز منتشر شد. در این شماره از پژوهش نامه، مهم ترین مطالب و نکات ۷ گزارش جدید این مرکز مورد استفاده قرار گرفته است. در هفتمین شماره که با تیتر«طرح فشار حداکثری آمریکا چه تاثیری بر روند مذاکرات خواهد داشت؟» ...