مجموعه نوشت افزار اسلامی پیام در قالب ۴ سری دخترانه ، مفاخر ، شهدا و آب خاک با ۹ طرح مختلف با محوریت قهرمانان استان و فرهنگ و سنن محلی توسط مجموعه پیام یاسین تولید شده است.