دامپینگ یکی از تکنیک‌های فروش و بازاریابی در زمینه‌ی عرضه‌ی کالاست که البته صرفا به فروش کالای فیزیکی محدود نمی‌شود. از این روش در زمینه‌ی عرضه‌ی فناوری‌های نوین و خدمات الکترونیکی نیز می‌توان استفاده کرد. به طور کلی عبارت است از فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به ...